KURSER

Den vækstskabende bestyrelse

2 moduler á 5 timer

Målgruppe:

 1. Ejerlederen, der ønsker at etablere en bestyrelse eller at få mere ud af en eksisterende bestyrelse.
 2. Den ansatte direktør, der ønsker at gøre bestyrelsen til en kvalificeret sparringspartner.
 3. Bestyrelseskandidater, der ønsker at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet i en mindre eller mellemstor virksomhed.

Indhold:

 • Sammensætning af bestyrelsen
 • Lovgrundlag
 • Rettigheder og pligter
 • Formalia (hvem, hvad, hvor længe…)
 • Den strategiske dagsorden
 • Faldgruber
 • Bestyrelsesmøder
 • Teambuilding
 • Gode og dårlige eksempler fra det virkelige liv

Kurset afvikles i samarbejde med en advokat.

 

Strategi i harehøjde

Indhold:

 • Tydeliggørelse af, at strategi ikke betyder SWOT og lange analyser
 • Udvidelse af den strategiske værktøjskasse med få og relevante værktøjer
 • Fokusering på det, der er vigtigt for at få succes
 • Formulering af Must Win Battles, som deltagerne kan arbejde videre med

FOREDRAG

Hvordan etablerer jeg som ejerleder en professionel og vækstskabende bestyrelse?

2 timer

Målgruppe

 1. Ejerlederen, der ønsker at etablere en bestyrelse eller at få mere ud af en eksisterende bestyrelse.
 2. Foreninger og erhvervsråd, der ønsker et spændende og relevant foredrag for medlemmerne.

Indhold:

 • Hvad karakteriserer den succesfulde bestyrelse?
 • For og imod en bestyrelse
 • Det praktiske arbejde
 • Hvem og hvordan?
 • Advisory board eller bestyrelse?
 • Hvad koster det?

Strategi i harehøjde

2 timer.

Målgruppe

Ejerlederen eller ledergruppen i en mindre eller mellemstor virksomhed, der ønsker at udvide den strategiske værktøjskasse.

Indhold:

 • Tydeliggørelse af, at strategi ikke betyder SWOT og lange analyser
 • Udvidelse af den strategiske værktøjskasse med få og relevante værktøjer
 • Fokusering på det, der er vigtigt for at få succes
 • Formulering af Must Win Battles, som deltagerne kan arbejde videre med

Skrot SWOT

1½-2 timer

Målgruppe

Virksomhedsledere

Indhold:

Hvorfor er mange virksomhedsledere ikke kommet videre end til SWOT – styrker, svagheder, trusler og muligheder – når der findes mange andre gode modeller i den professionelle leders værktøjskasse?